Strålevernet vil utrede solariumsforbud i ny hudkreftstrategi

Statens Strålevern etterlyser "sektorovergripende folkehelsearbeid” og foreslår utredning av solariumsforbud i nasjonal UV- og Hudkreftstrategi som oversendes Helse- og Omsorgsdepartementet i dag. 

25% REDUKSJON I FOREKOMST INNEN 2040

Norge er i verdenstoppen når det gjelder økning i forekomst av føflekkreft og årlig er det flere enn 2100 nordmenn som får diagnosen, i følge Kreftregisterets tall for 2016.

Strategien setter seg fore å redusere forekomsten av hudkreft med 25 % innen 2040 sammenlignet med 2018. I tillegg er målet å redusere dødelighet gjennom tidligere oppdagelse oppdagelse. Her er det konkrete målet å redusere gjennomsnittlig tykkelse på føflekkreftsvulster ved diagnose fra dagens 1,0 mm til under 0,8 mm i år 2040, da tynnere svulster ved diagnosetidspunktet gir bedre prognose for overlevelse.

- For å lykkes, må de sentrale myndigheter og samfunnsaktører inngå i et sektorovergripende folkehelsearbeid med virkemidler, ressurser og tiltak som foreslått i delstrategiene, heter det i strategidokumentet.

FORESLÅR UTREDNING AV SOLARIUMSFORBUD

Sammen med strategien ligger også en gjennomføringsplan med konkrete tiltak. Her nevnes målrettet og tidligere oppdagelse av hudkreft, og økt bevissthet om forebygging av hudkreft i befolkningen. 

 Men Strålevernet foreslår i tillegg til dette å revurdere reguleringsregimet for solarier revurdering av reguleringsregimet for solarier. Det er spesielt forsaget om å nedsette en faglig arbeidsgruppe som innen 2020 skal ta stilling til et forbud mot solarium som kan få størst konsekvenser for de flere enn 7000 solariene som er i drift i Norge i dag. 

Kari Anne Fevang, leder i Føflekkreftforeningen, mener det er riktig med en utredning om forbud mot solarier i Norge:

- Bruk av solarier er definert som “carcinogent” av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Vi ønsker på lang sikt et forbud mot solarier i Norge. I mellomtiden mener vi at kontrollen av solariene må skje hyppigere og strengere, at næringen selv må betale for de økte kostnadene bruk av solarium medfører samfunnet. 

FØFLEKKREFTFORENINGEN GODT FORNØYD

Fevang er fornøyd med strategien i sin helhet:

- Det er gjort et solid stykke arbeid i denne strategien som nå overleveres Regjeringen. Alt for mange mennesker i Norge får føflekkreft, selv dette er en sykdom som i stor grad kan unngås gjennom økt bevissthet om gode solvaner i befolkningen. 

I dag utgjør helsekostnader for føflekkreft og annen hudkreft 6.5 milliarder kroner. Strålevernet anslår at samfunnet vil kunne spare 2.8 milliarder kroner hvert år innen 2034 dersom strategien lykkes. Fevang forventer derfor at planen blir fulgt opp med nødvendige bevilgninger:

 - Når årlige kostnader for samfunnet er flere milliarder årlig, da er noen få friske millioner til holdningskampanjer og litt flere ansatte til å jobbe med saken hos Strålevernet småpenger, sier hun.

Strategien dekker primær og sekundær forebygging for alle typer hudkreft og er tenkt gjeldende for en fem-års periode fra 2019 til 2023. Det er en samlet nasjonal arbeidsgruppe stiller seg bak forslaget til strategi.

Hva skjer?

17.00-19.00 18. april 2023

Teams

10.00 3. juni - 14.00 4. juni 2023

Clarion Hotel Bjørvika

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.