Bakgrunn

Melanomforeningen ble stiftet 9.mai 2015. 

Melanomforeningen

Vi er en forening for personer som har eller har hatt melanom/føflekkreft, deres pårørende og andre interesserte. Vi jobber først og fremst for å støtte den enkelte pasient og pårørende gjennom informasjon, veiledning og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Forebyggende arbeid med solkampanjer og kunnskapsformidling er også en av våre hovedprioriteringer. Våre mål er å spre kunnskap om melanom/føflekkreft og hvordan kreftformen kan forebygges. Vi prioriterer forebygging, behandling og forskning. Vi jobber for å medvirke til at den enkelte pasient skal oppleve større trygghet i behandlingsforløpet. Vi har kontakt med og henter erfaringer fra tilsvarende internasjonale organisasjoner.

Melanomforeningen ønsker å være en politisk pådriver som snakker melanomrammedes behov.

Bakgrunn for stiftelse av melanomforeningen

Stadig flere får melanom/føflekkreft i Norge, og tall fra Kreftregisteret viser at dette er den femte hyppigste kreftformen med i overkant av 2000 oppdagede tilfeller årlig. Heldigvis er det slik at de fleste som får denne sykdommen kan få fjernet kreften med en enkel operasjon. Men for en liten gruppe kan det oppstå tilbakefall og dersom melanomen/føflekkreften har spredt seg til andre organer i kroppen, er sykdommen svært alvorlig. De siste årene har det kommet nye medisiner som for mange gir svært gode resultater, og det har vært en kamp for å sikre at dette tilbudet kommer så mange pasienter som mulig til gode. Selv om man har hatt en vellykket behandling, vil man alltid leve videre med tanken på at man har hatt kreft. Man vil ha behov for oppfølging og kontroller og dette medfører også bekymringer.

For mange vil det også være godt å kunne møte andre som har vært gjennom en lignende behandling som en selv skal gjennom. Det er dette vi kaller likepersonarbeid, og utdanning av likepersoner er et stort satsingsområde i vår forening.

Nettopp behovet for informasjon, erfaringsutveksling med likesinnede og en organisasjon som kan tale vår pasientgruppes sak, var bakgrunnen for at vi 9. mai 2015 stiftet Føflekkreftforeningen, idag Melanomforeningen. Vi er en bruker- og interesseorganisasjon for pasienter og pårørende.

Vi skal være et sted hvor man kan henvende seg, og vi skal spre informasjon som det er relevant for våre medlemmer å være oppdatert på.

Vårt mål er å skape håp og trygghet, og være med på å vise vei i en kaotisk situasjon for de som rammes av melanom/føflekkreft .

Melanomforeningen vil jobbe for:

 • å støtte den enkelte pasient/pårørende bl.a. gjennom informasjon, veiledning og kontakt med andre i tilsvarende situasjon
 • å utvide kjennskapen til melanom/føflekkreft og forbedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler
 • å gi forebyggende informasjon
 • å medvirke til å gi den enkelte pasient større trygghet i behandlingsforløpet
 • å avholde erfaringsutvekslingsmøter (likemannstreff) og informasjonsmøter på landsbasis
 • å drive likeperson virksomhet
 • å opprette regionale eller lokale avdelinger på landsbasis
 • å følge forskningen omkring nye behandlingsmetoder for melanom/føflekkreft 
 • å støtte opp om forskning på melanom/føflekkreft 
 • å være politisk pådriver
 • å ha kontakt/kommunisere med tilsvarende internasjonal organisasjoner

Hva skjer?

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.